Ҫ

B Y


 

23. vv

 

            Һ ( ) : vv , v vv : ! . (v) . . . v. . . v . v . v v . Һ vv . , : vv : ? vvvv: v. v. : . v vv . v . vvvv: v . ? v v v v ? : v . vv? vv vv vv? 캺 . v vv v . 㺺 vv . v .

 


        v