?
DAP ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..


 

v.
2004 4- 2.

Download Accelerator - DAP - ?

Download Accelerator DAP , , . ̺ , v , vv vvv .

"v " . , v v !

Windows (Win 95, 98, ME, XP, NT, 2000, 2003) v , Macintosh, Linux v v .

Windows vvv vv.

:

www.downloadaccelerator.com <- !

, v :

, vvv :

Restart

v , RESTART .

, v! DAP . v , vv v vv . (, , .) :

:

:

v , v!

DAP v . DAP- Disable Browser Integration . DAP- Enable Browser Integration :

v

: Mongolduu.com vv ?:

: DAP v v 㺺, Mongolduu.com- . www.asuult.net/premium/tusgai_erh.php .

vv

 

DAP?
Restart
1
vv
 
Posted on Apr 2, 2004.

Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006